Voor wie

U bent welkom in onze groepspraktijk als:

  • u een vaste patiënt met globaal medisch dossier (GMD) in onze praktijk bent.
  • u een student in Antwerpen bent.
  • u vandaag uw dossier laat opvragen bij uw vorige huisarts.

Patiënten met een andere vaste huisarts verwijzen we terug naar de eigen praktijk of, tijdens afwezigheid van de vaste arts, naar zijn of haar vervanger.
Deze maatregel is noodzakelijk om lange wachttijden tijdens het spreekuur te vermijden en betere zorg te kunnen verlenen aan onze vaste patiënten.

Vanaf 1 September 2016 schrijven wij enkel nog nieuwe patiënten in die woonachtig zijn in postcode 2000.