Huisreglement van het Praktijkhuis Korte Klaren

Versie: 4 November 2019

Om zowel voor patiënten, hun begeleiders en medewerkers een aangename en veilige omgeving te creëren heeft het praktijkhuis een huisreglement opgesteld.

Praktijkhuis Korte Klaren behoudt zich het recht voor om personen die niet aan de onderstaande huisregels voldoen te verwijderen uit de praktijk.

Indien u opmerkingen of ideeën heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk of per email aan ons doorgeven.

De huisregels:

 • Medewerkers, patiënten en hun begeleiders gaan steeds op een respectvolle manier met elkaar om.
 • Geen enkele vorm van agressie, geweld, discriminatie, grof taalgebruik en aanstootgevend of seksueel intimiderend gedrag wordt getolereerd.
 • Praktijkhuis Korte Klaren is niet aansprakelijk voor schade aan u of aan uw eigendommen en/of verlies of diefstal van uw eigendommen tijdens uw verblijf in de praktijk. Gelieve geen waardevolle spullen in de wachtkamer achter te laten.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod. Eten en drinken in de wachtzaal is ook niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan, met uitzondering van blindengeleidehonden.
 • Indien er niet voldoende zitplaatsen in de wachtkamer zijn, krijgen mindervalide of oudere mensen bij voorrang een zitplaats. Wees hoffelijk aub.
 • Draagbare telefoons of tablets dienen op stil te worden gezet in de wachtzaal en in de consultatieruimtes. Gelieve niet te bellen in het praktijkhuis.
 • Als u tijdens het wachten onze lectuur leest, wilt u deze dan ordelijk terugleggen als u de wachtkamer verlaat.
 • Het is verboden fietsen of andere voertuigen te parkeren in de hal van de praktijk.
 • Ter bevordering van uw en onze veiligheid worden er camerabeelden gemaakt in de praktijk. Verder is het in de praktijk niet toegestaan te fotograferen of filmen zonder uitdrukkelijke toestemming.
 • De gratis Wi-Fi dienst in de praktijk mag enkel gebruikt worden door personen die op consultatie komen en zich in de wachtzaal of consultatieruimtes bevinden. In geen geval kan Praktijkhuis Korte Klaren verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade die gebruikers lijden door gebruik te maken van de gratis Wi-Fi dienst. Praktijkhuis Korte Klaren is niet aansprakelijk is voor het gebruik van het netwerk door derden.
 • Wie zich inschrijft in onze praktijk gaat automatisch een behandelrelatie aan met de artsen van Praktijkhuis Korte Klaren. Wanneer u zich inschrijft en/of op consultatie komt, dient u vooraf de privacyverklaring van Praktijkhuis Korte Klaren door te nemen (www.korteklaren.be/praktijkhuis/privacyverklaring). Het praktijkhuis gaat er bij uw bezoek van uit dat u bij uw consultatie een geïnformeerde toestemming geeft uw gegevens op een beveiligde manier digitaal ter beschikking te stellen aan andere zorgverleners, wanneer zij op hun beurt een behandelrelatie met u aangaan.

Verder willen wij ook deze belangrijke zaken onder uw aandacht brengen:

 • Huisbezoeken dienen steeds telefonisch aangevraagd te worden voor 10u. Mogelijks is het niet de arts van uw voorkeur, maar een collega die langs zal komen.
 • Maak 1 afspraak per patiënt. Voor 2 personen neemt u 2 opeenvolgende afspraken.
 • Gelieve geen medische vragen te stellen via email. Deze zullen niet beantwoord worden.
 • Voor het invullen en afleveren van attesten (werkonbekwaamheid, kinesitherapie, voorschriften, verwijsbrief specialist) vragen wij u op consultatie te komen. Deze zaken kunnen niet telefonisch geregeld worden.
 • Voor het bespreken van laboresultaten en specialistische verslagen oa radiologie vragen wij u langs te komen. Zo kunnen wij meer tijd vrijmaken om u een duidelijke uitleg te geven en eventuele vragen te beantwoorden.
 • Als u een afspraak wenst te annuleren, gelieve dat minstens 24u op voorhand te doen. Indien een afspraak niet of te laattijdig geannuleerd wordt, zal een administratieve kost worden aangerekend, waarvoor geen tussenkomst van het ziekenfonds geldt.
 • Online een afspraak maken (www.korteklaren.be/praktijkhuis/afspraak-maken) wordt sterk aangemoedigd, dit om de telefoonlast aan het onthaal te verminderen.
 • De open raadpleging (www.korteklaren.be/praktijkhuis/raadplegingsuren) dient voor hulp bij korte vragen of dringende medische problemen.
  Voor opvolging van een chronische ziekte, een gesprek, bijkomende onderzoeken dient u steeds een afspraak te maken.
 • Op de open raadpleging wordt u op volgorde van binnenkomst in de praktijk bij de arts geroepen. Zonder afspraak hebt u geen keuze van arts.
 • Breng steeds uw identiteitsbewijs of ISI+ kaart mee.
 • Kom steeds op tijd. Anders laat u iedereen die volgt wachten.
 • Kijk voor uw consultatie welke chronische medicatie u nodig heeft. Zo kan uw arts voldoende voorschrijven tot een volgende afspraak.
 • Telefonische vragen en/of adviezen worden liefst tot een strikt minimum beperkt. Denk eraan dat ook u tijdens een consultatie niet graag gestoord wordt door steeds binnenkomende telefoonoproepen.
 • Alle artsen in de praktijk werken geconventioneerd, d.w.z. dat ze zich houden aan de tarieven die door het RIZIV zijn opgesteld.

Let op!

Praktijkhuis Korte Klaren kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan haar huisreglement door melding op de betreffende webpagina (www.korteklaren.be/praktijkhuis/huisreglement). Hierover wordt geen verdere communicatie gevoerd en aanpassingen aan het huisreglement worden na melding op deze webpagina onmiddellijk actief.