Privacyverklaring van het Praktijkhuis Korte Klaren

Versie: 4 November 2019

In het kader van uw optimale gezondheidszorg is uw arts genoodzaakt om persoonlijke gegevens over u bij te houden.

Om de veiligheid daarover te garanderen in het kader van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zal uw arts:

 • Uw gegevens enkel verwerken en opslaan in AVG-conforme software.
 • Uw gegevens enkel gebruiken in het kader van:
  • uw geneeskundige zorgen: preventie, diagnose en behandeling.
  • financiële afhandeling van de consultatie en boekhouding.
  • wetenschappelijk onderzoek binnen het kader van volksgezondheid.
  • wettelijke verplichtingen ter attentie van het ziekenfonds en OCMW.
 • Uw gegevens nooit aanwenden voor andere doeleinden.
 • De nodige gegevens enkel delen met andere zorgverleners of artsen met wie u een behandelrelatie heeft.

Wie zich inschrijft in onze praktijk gaat automatisch een behandelrelatie aan met de artsen van Praktijkhuis Korte Klaren.

Wij gaan er dan ook van uit dat u bij deze een geïnformeerde toestemming geeft uw gegevens op een beveiligde manier digitaal ter beschikking te stellen aan andere zorgverleners, wanneer zij op hun beurt een behandelrelatie met u aangaan.
Indien u dit weigert, gelieve dit expliciet met uw arts te bespreken.

Iedere arts, verpleegkundige, stagiair en medewerker is in onze praktijk onderhevig aan het beroepsgeheim.

U hebt als patiënt recht op inzage van uw persoonsgegevens.
Dankzij Patient Health Viewer heeft u digitaal toegang tot uw vaccinatiegegevens, uw medicatieschema en de bevolkingsonderzoeken naar kanker waaraan u deelnam.
Het overheidsportaal “MijnGezondheid” zal binnenkort een nog breder overzicht geven over uw gezondheidsgegevens.
Contacteer zeker uw arts wanneer deze gegevens onvolledig of onjuist zijn, zodat uw dossier zo correct mogelijk aangevuld wordt.

Uw medisch dossier wordt 30 jaar bij ons bewaard na uw laatste consult, tenzij het door een collega-arts wordt opgevraagd.

Let op!

Praktijkhuis Korte Klaren kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan haar privacyverklaring door melding op de betreffende webpagina (www.korteklaren.be/praktijkhuis/privacyverklaring). Hierover wordt geen verdere communicatie gevoerd en aanpassingen aan de privacyverklaring worden na melding op deze webpagina onmiddellijk actief.