Voor wie

U bent welkom in Praktijkhuis Korte Klaren als:

  • u in Antwerpen-Centrum woont (postcode 2000 tussen Londenbrug en Scheldestraat/Tolstraat).
  • u vandaag uw dossier laat opvragen bij uw vorige huisarts en u zich in ons praktijkhuis inschrijft.

Patiënten met een andere vaste huisarts verwijzen we terug naar de eigen praktijk of, tijdens afwezigheid van de vaste arts, naar zijn of haar vervanger.
Deze maatregel is noodzakelijk om lange wachttijden tijdens het spreekuur te vermijden en betere zorg te kunnen verlenen aan onze vaste patiënten.